TARNE 1,99€ - TASUTA TARNE TELLIMUSTELE al. 35€

Klaasi sorteerimine – 10 enamlevinud küsimust

Originaalartikkel: RagnSells.ee
Klaaspakendite eraldi kogumine on kodumajapidamistes ja ettevõtetes muutumas üha tavapärasemaks. Enam ei pea mööda linna otsima avalikke klaasipunkte, vaid aina rohkemates piirkondades saab need mugavalt ära anda kodu juures.

Miks klaaspakendeid teistest pakenditest eraldi tuleks koguda?

Majapidamised on juba aastaid saanud kõiki eri liiki pakendeid koguda kodu juures vastavasse konteinerisse või pakendikotti. See on olnud tähtis üleminek ja märgatavalt suurendanud materjalide taaskasutamist. Üha suurenevate tarbimismahtude taustal oleme olnud sunnitud siiski küsima – kuidas saaks veel paremini? Vastuseks leidsime pea 2 aastat tagasi võimaluse hakata pakkuma eraldi klaasi kogumise võimalust. Kui segapakendite hulgas on oht, et klaasi kvaliteet või osakaal väheneb, siis klaasi eraldi kogudes moodustub sellest ülipuhas materjal ning konteineri sisu on pea 100% ringlussevõetav. Nii vähendame ressursside raiskamist nii järeltöötlemise kui uue klaasi tootmise pealt.

Mida tohib klaasikonteinerisse panna?

Klaasikonteinerisse tohib panna ainult klaastaarat ehk kõiki eri värvi klaasist pudeleid ja purke. Nendeks võivad olla näiteks karastusjookide ja alkohoolsete jookide pudelid, õlipudelid, supi- ja moosipurgid ja lõhnaõlipudelid.

Mida ei tohi klaasikonteinerisse panna?

Klaasikonteinerisse ei tohi panna (pool)täis klaaspudeleid ja -purke, leht-, peegel- ja autoklaasi, klaasist ja keraamikast nõusid ja potte, lampe, ohtlike ainete pakendeid (nt lahustipudelid).

Miks ei tohi aknaklaasi või klaasist vaasi klaasikonteinerisse panna?

Jäätmekäitluses jaguneb klaas kolme kategooriasse: klaastaara, lehtklaas (aknaklaas) ja lamineeritud klaas (eriotstarbeline klaas, nt turvaklaas, autoklaas). Kõikidel nendel klaasidel on erinevad keemilised koostised (nt erinev raua- või mangaanisisaldus), mis määravad nende materjalide nõuded ja tugevused ning seetõttu tuleb neid erinevalt sorteerida ja käidelda.

Kuhu need siis panna tuleks?

Leht- ja peegelklaas tuleb viia jäätmejaama – neist saab teha uut samade omadustega klaasi. Klaasist tarbeesemete (nt vaasid, taldrikud) ringlusse võtmiseks ei ole täna veel head lahendust, mistõttu tuleks need panna olmejäätmete hulka.

Mida teha lampidega?

Suurem osa lampidest liigitatakse ohtlikuks jäätmeks, sest need sisaldavad elavhõbedat. Ohtliku lambi tunneb ära selle järgi, et need on tähistatud läbikriipsutatud jäätmekonteineriga. Keskkonda sattudes või neid valesti käideldes võivad tekkida tõsised tervise- ja keskkonnaprobleemid. Seetõttu tuleks neid eraldi koguda ja jäätmejaama viia. Kõik lambid peale hõõg- ja halogeenlampide, on materjalidena taaskasutatavad.

Mis saab kui klaasikonteineris on mittesobivaid jäätmeid?

Mittesobivad jäätmed nagu aknaklaas, vaasid jmt, rikuvad kahjuks ära kogu ülejäänud klaasikonteineri sisu ja selle tühjendamisel langeks ka ülejäänud autos oleva klaasi kvaliteet. Seetõttu, kui autojuht tuvastab konteineris mittesobivaid jäätmeid, on tal õigus konteineri tühjendamisest loobuda.

Kas kaaned ja sildid võivad klaaspakenditele külge jääda?

Klaaspurkide metallkaaned võib purkidelt maha keerata ja panna metalli- ja pakendikonteinerisse. Mida puhtam on materjal, seda lihtsam on selle järeltöötlemine. Teisalt ei juhtu ka midagi, kui kaaned purkidele peale jäävad, sest lõpkpkokkuvõttes saadakse kaaned kätte ka sorteerimisliini magnetitega ja nii klaas kui kaas jõuavad mõlemad taaskasutusse. Ka sildid võivad pakenditele külge jääda – need saadakse kätte järeltöötlemise käigus.

Kuidas klaaspakendeid kõige õigem konteinerisse panna on?

Parim mida teha saad, on pudelid ja purgid otse konteinerisse panna. Kui oled need kogunud paber- või kilekotti, aseta purgid konteinerisse ja pane kott paberi- või pakendikonteinerisse.

Mis klaasiga peale konteineri tühjendamist tehakse?

Pudelid ja purgid sorteeritakse värvi järgi (värvituks, pruuniks ja roheliseks) ning väikesed klaasikillud kukuvad liinilt eraldi konteinerisse. Nii pudelid ja purgid kui ka klaasipuru saadetakse klaasivabrikusse, kus see järelsorteeritakse, puhastatakse ja sulatatakse uueks klaasmaterjaliks, mida saab taas pudelite ja purkide valmistamiseks kasutada!

Jäta kommentaar