TARNE 1,99€ - TASUTA TARNE TELLIMUSTELE al. 35€

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Palun loe käesolevad privaatsustingimused hoolega läbi enne, kui asud kasutama Veebipoodi, Veebipoe funktsioone või Teenust. Käesolevad Privaatsustingimused on Kliendi ja Glee OÜ (edaspidi Veebipood) vahelise Lepingu ning Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.
1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
1.1. Veebipood kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:
1.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;
1.1.2. Kliendi e-posti aadress;
1.1.3. Kliendi telefoninumber;
1.1.4. Kliendi aadress;
1.1.5. Kliendi ning Veebipoe vaheline infovahetus;
2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

2.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:
2.1.1. veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;
2.1.2. veebipoe kliendi suhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;
2.1.3. müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;
2.1.4. veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine.
2.1.5. veebiturunduse korraldamiseks (nt uudiskirjade saatmine).

3. Isikuandmete töötlemise viis

3.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Veebipoele teatavaks saanud Veebipoe ostuprotsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.
3.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate üld- ja ostutingimuste punktis 2 nimetatud eesmärkidel.

4. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

4.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
4.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Veebipood kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Veebipoe käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.
4.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Veebipoe töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.
4.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Veebipoel olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

5. Isikuandmete jagamine

5.1. Veebipood ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:
5.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks) edastatakse Veebipoe lepingulisele koostööpartnerile Omniva pakiautomaadi pakikaart, millele on märgitud ainult esmavajalikud isikuandmed;
5.1.2. Tellimuse tarne tarbeks edastatakse Kliendi isikuandmed Omniva iseteenindus keskkonda, et luua pakikaart, millega tarnitakse tooted Kliendile;
5.1.3. Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, vastavalt Kliendi valikule ostuprotsessi makse etapis: Maksekeskus AS-le või Stripe-le.
5.1.4. Lepingu täitmise tagamiseks;
5.1.5. Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtab Veebipood kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;
5.1.6. Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust lepinguliste partnerite abil. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks.
5.1.7. Tellimuste haldamiseks ja täitmiseks läbi Shopify müügiplatvormi.

6. Kliendiõigused seoses isikuandmetega

6.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.
6.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.
6.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.
6.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.
6.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekkivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-maili grete.leetmaa@biokink.ee kaudu.